INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa zawiera informacje odnośnie projektu badawczego realizowanego w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Konstrukcja aktywnego łożyska foliowego jest unikalna, nie ma innych firm oferujących podobne rozwiązania. Opracowana konstrukcja wynika z wielu lat rozwoju łożysk foliowych oraz realizacji projektu badawczego w wyniku, którego powstało aktywne łożysko foliowe. Badania eksperymentalne i numeryczne prowadzone były w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) w Gdańsku. Proponowane rozwiązania techniczne są unikalne w skali świata. 

W ramach oferty skierowanej do firm przemysłowych oraz ośrodków badawczych oferujemy analizę numeryczną z uwzględnieniem geometrii wirnika opracowanej przez klienta. Dzięki temu możliwe jest opracowanie optymalnej konstrukcji łożysk najlepiej spełniającej założenia konstrukcyjne. W laboratorium IMP PAN dostępne są stanowiska badawcze na których możliwe jest sprawdzenie sposobu działania aktywnych łożysk foliowych w różnych warunkach pracy.