ZESPÓŁ BADAWCZY

dr inż. Łukasz Breńkacz

Wykonuje projekty 3D maszyn wirnikowych oraz obliczenia dynamiczne i wytrzymałościowe. Zajmuje się analizą maszyn, używa metod numerycznych (Metody Elementów Skończonych) oraz prowadzi badania eksperymentalne. Pracuję nad problemami związanymi z dynamiką wirników i doborem łożysk do wysokoobrotowych turbin energetycznych. Badania prowadzone przez niego dotyczą łożysk hydrodynamicznych, gazowych, tocznych oraz foliowych. Jest rzeczoznawcą SIMP oraz autorem i współautorem kilku ekspertyz wykonanych dla przemysłu. Jest również autorem ponad 60 publikacji naukowych (w tym książki wydanej w wydawnictwie Wiley) oraz patentu na wynalazek. Prowadzi zajęcia z przedmiotów konstrukcja maszyn (wykłady) oraz grafika inżynierska (wykłady i laboratoria) na Akademii WSB. Uczestniczył w 9 projektach badawczych, a w dwóch z nich jako kierownik. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.brenkacz.com

dr inż. Paweł Bagiński

Opracowuje i wykonuje nowe innowacyjne konstrukcje. Od koncepcji, dokumentacji do produktu. Najczęściej dotyczą one wałów, korpusów, stanowisk badawczych, łożysk foliowych itp.) Prowadzi badania eksperymentalne m.in. analizy FFT drgań, ocenę stanu przekładni, łożysk oraz pomiary termograficzne. Wykonuje również obliczenia numeryczne, takie jak analizy wytrzymałościowe, FSI (Fluid-Structure Interaction) oraz optymalizacyjne.

mgr inż. Artur Andrearczyk

Posiada doświadczenie związane z układami automatyki takimi jak LabVIEW. Brał udział w kilku projektach, w których uczestniczył w rozwoju układów pomiarowych w mikro siłowniach kogeneracyjnych.

dr inż. Natalia Szewczuk – Krypa

Ukończyła studia magisterskie i inżynierskie na kierunku Energetyka na Politechnice Gdańskiej. Tematyka jej rozprawy doktorskiej dotyczyła modelowania niepewności pomiarowych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych oraz algorytmów logiki rozmytej.

mgr inż. Rafał Kędra

Ma doświadczenie z badaniem parametrów dynamicznych konstrukcji. Brał udział w badaniu uszkodzeń w połączeniach klejonych i śrubowych. Wykorzystywał czujniki piezoelektryczne do badania propagacji fal Lamba. 6. dr inż. Bartosz Puchalski. Posiada doświadczenie jako automatyk. Jego rozprawa doktorska związana była ze sterowaniem z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego.

dr inż. Bartosz Puchalski

Posiada doświadczenie jako automatyk. Jego rozprawa doktorska związana była ze sterowaniem z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego.

dr inż. Łukasz Witanowski

Zajmuje się projektowaniem i optymalizacją obiegów cieplnych oraz maszyn wirnikowych. Wykonuje analizy danych przy użyciu uczenia maszynowego. Posiada szereg wdrożeń układów przepływowych, a w tym turbin ORC o mocy 10kW, 45kW, 300kW, turbosprężarki o mocy 70kW. Brał udział w licznych projektach NCBiR/NCN oraz w zleceniach z przemysłu. Rozwija kody projektowe w Matlabie oraz Pythonie.

dr inż. Waldemar Janicki

Brał udział w licznych projektach badawczych w tym w projekcie strategicznym oraz kluczowym oraz indywidualnych projektach badawczych. Ma bardzo duże doświadczenie w tworzeniu systemów pomiarowych i sterujących na potrzeby badań maszyn hydraulicznych.

dr inż. Piotr Klonowicz

Od ponad 13 lat projektuje układy przepływowe małych maszyn wirnikowych.

dr inż. Artur Maurin

Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył w wielu projektach inżynierskich i naukowo badawczych. Zajmuje się Metodą Elementów Skończonych (MES), modelowaniem parametrycznym i optymalizacją a także przetwarzaniem danych.

mgr inż. Małgorzata Bogulicz

Ma wieloletnie doświadczenie w pisaniu programów komputerowych oraz wykonywaniu obliczeń numerycznych. W wielu projektach wykonywała obliczenia związane z analizą łożysk foliowych oraz obliczeniami dynamicznymi maszyn wirnikowych.

inż. Weronika Wiśniewska

Jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się diagnostyką cieplno-przepływową turbin parowych. Wykonywała obliczenia diagnostyczne z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.